Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 94
                                               

कोकाळे

                                               

आरेवाडी (कवठेमहांकाळ)

                                               

आगळगाव (कवठेमहांकाळ)

                                               

बाणेवाडी

                                               

अळकूद

                                               

वाघोली (कवठेमहांकाळ)

                                               

तिसंगी (कवठेमहांकाळ)

                                               

विठूरायाचीवाडी

                                               

केरेवाडी

                                               

शिंदेवाडी (कवठेमहांकाळ)

                                               

नांगोळे

                                               

लांडगेवाडी

                                               

रायवाडी

                                               

बालवाडी (खानापूर)

                                               

अळसुंड

                                               

बानुरगड (खानापूर)

                                               

भाग्यनगर

                                               

देवनगर

                                               

कुंदळापूर

                                               

शिरढोण (कवठेमहांकाळ)

                                               

हिंगणगाव (कवठेमहांकाळ)

                                               

इरळी

                                               

घोरपडी (कवठेमहांकाळ)

                                               

धुळगाव (कवठेमहांकाळ)

                                               

गारजेवाडी

                                               

घाटनांदरे

                                               

जयगव्हाण

                                               

दुधेभावी

                                               

ढोळेवाडी

                                               

देशिंग

                                               

कुची

                                               

पिंपळवाडी (कवठेमहांकाळ)

                                               

जाधववाडी (कवठेमहांकाळ)

                                               

कोगनोळी (कवठेमहांकाळ)

                                               

कदमवाडी (कवठेमहांकाळ)

                                               

सारटी (कवठेमहांकाळ)

                                               

करळहेट्टी

                                               

लंगरपेठ

                                               

कारोळी

                                               

कुकटोळी

                                               

मोरगाव (कवठेमहांकाळ)

                                               

मोघमवाडी

                                               

माळणगाव

                                               

निमज

                                               

नागज

                                               

भाळवणी (खानापूर)

                                               

घाणवड

                                               

हिंगणगडे

                                               

धोंडगेवाडी

                                               

मंगरूळ (खानापूर)