Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 95
                                               

बामणी (खानापूर)

                                               

कारवे

                                               

चिंचणी (खानापूर)

                                               

भेंडवाडे

                                               

धोंडेवाडी (खानापूर)

                                               

ढवळेश्वर (खानापूर)

                                               

चिखल्होळ

                                               

भांबर्डे

                                               

भडकेवाडी

                                               

बेणापूर

                                               

हिवरे (खानापूर)

                                               

जोंधळखिंडी

                                               

भूद

                                               

देवीखिंडी

                                               

जाधववाडी (खानापूर)

                                               

वासुंबे (खानापूर)

                                               

कमळापूर (खानापूर)

                                               

करंजे (खानापूर)

                                               

गारदी (खानापूर)

                                               

जाखिणवाडी

                                               

सुलतानगडे

                                               

नागेवाडी (खानापूर)

                                               

माहुली (खानापूर)

                                               

पारे (खानापूर)

                                               

पांचलिंगनगर

                                               

पोसेवाडी

                                               

साळशिंगे

                                               

रेणवी

                                               

कुर्ली (खानापूर)

                                               

खांबळेभाळवणी

                                               

मोही (खानापूर)

                                               

पळशी (खानापूर)

                                               

मेंगणवाडी

                                               

मधाळमुठी

                                               

कुसबावडे

                                               

जाधवनगर

                                               

रेवणगाव

                                               

सांगोळे

                                               

बोरगाव (कवठेमहांकाळ)

                                               

ढालेवाडी (कवठेमहांकाळ)

                                               

रामपूरवाडी

                                               

चुडेखिंडी

                                               

ढाळगाव

                                               

जांभुळवाडी (कवठेमहांकाळ)

                                               

लोणारवाडी (कवठेमहांकाळ)

                                               

रांजणी (कवठेमहांकाळ)

                                               

जाखापूर

                                               

चोरोची

                                               

हारोळी

                                               

घोटी बुद्रुक