Топ-100
Back

ⓘ प्रभानवल्ली. हे गाव कोर्ले तिठ्यापासून उजवीकडे सुमारे ५ किमीवर आहे. लांजा बसस्थानकातून प्रभानवल्ली-खोरनिनको,हर्दखळे,भांबेड,शिपोशी,साखरपा, ह्या ठिकाणी जाणाऱ्या ए ..
                                     

ⓘ प्रभानवल्ली

हे गाव कोर्ले तिठ्यापासून उजवीकडे सुमारे ५ किमीवर आहे. लांजा बसस्थानकातून प्रभानवल्ली-खोरनिनको,हर्दखळे,भांबेड,शिपोशी,साखरपा, ह्या ठिकाणी जाणाऱ्या एसटी बसेसने येथे जाता येते.खोरनिनको बसने थेट प्रभानवल्लीला जाता येते तर अन्य बसेस कोर्ले तिठ्यावर थांबतात तिथून पायी, सायकल,मोटारसायकल इत्यादी वाहनाने आपण पुढे जाऊ शकतो.

गावाच्या मधून मुचकुंदी नदी वर्षभर वाहत असते. पावसाळ्यात ती उग्र रुप धारण करते.

                                     

1. लोकजीवन

येथील लोक मुख्यतः शेती करतात. भात, नागली ही मुख्य पीके घेतली जातात. काजू, फणस, आंबा,कोकम ही झाडे येथे विपुल प्रमाणात आहेत आणि हंगामात त्यांचे भरपूर प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते.साग, देवदार,ऐन, शिसवा इत्यादी जंगली झाडेही येथे भरपूर आहेत.लोक कष्टाळू, प्रेमळ, साधे, समाधानी,मेहनती आहेत. येथे गायी म्हशी पाळून जोडधंदा म्हणून दुग्धव्यवसाय ही केला जातो.

                                     

2. हवामान

पावसाळ्यात येथे भरपूर प्रमाणात पाऊस पडतो आणि हवामान समशीतोष्ण राहते. हिवाळ्यात येथील हवामान थंड असते व सकाळी धुके पडते. उन्हाळ्यात हवामान उष्ण असते. पावसाळ्यात येथे भातशेती, नागलीशेती केली जाते.